top of page

Kлиенти

Kлиенти 
гаранция за 
качество

В своята дългогодишна практика на пазара на PVC дограма, алуминиева дограма и строително - монтажни услуги фирма Стройпродукт Крайчев печели крупни клиенти като:
 

 • СБАГАЛ проф. Д-р Д. Стаматов – гр. Варна

 • Жилищни сгради на фирма Александрид – гр.Варнa

 • Хотелски комплекс „Бриз В и Г” – гр. Варна

 • Хотел „Дръстър” – гр. Силистра

 • Административна сграда „Девня Цимент” – гр. Девня

 • Административна сграда „Солвей Соди” – гр. Девня

 • Агрополихим АД – административни сгради

 • Фирма Строн 70 – жилищни сгради

 • Фирма Буров ЕООД

 • Фирма Рашков ООД

 • Фирма Ригелс ЕООД– жилищна сграда

 • Фирма Крис Билдинг – жилищна сграда

 • Корабостроителен завод – Бургас

 • Завод за антибиотици – Разград

 • Нов содов завод - Девня

 • Дом майка и дете – кв. Виница, гр. Варна

 • Хотел Дръстър – гр. Силистрa

 • и други частни вили, къщи и жилища

Повечето от клиентите на Стройпродукт Крайчев за частни граждани, поръчвали ПВЦ и алуминиева дограма за домовете си. Други такива са хотели и административни сгради от областта на град Варна. Най-големите заводи и предприятия в областта като Полимери Девня и Девня Цимент са регулярни клиенти на фирмата за извършване на промишлено стрителни работи в областта на монтажната и строителна дейност. 

bottom of page